ES parama

ES parama

ES FONDŲ INVESTICIJA

_________________________________________________________________________________________________________

Priemonė ,,Kompetencijų vaučeris"


Remiama veikla: mokymai įmonėms, taikant „kompetencijų vaučerio“ sistemą, skirtą didinti kvalifikacijos tobulinimo bei kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumą įmonių darbuotojams. Skiriama iki 4500 EUR įmonės darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti. Įmonės darbuotojai galės mokytis 12 mėnesių laikotarpyje.  

Pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus.

Projektų atrankos būdas: tęstinė atranka.

Finansavimo intensyvumas: finansuojama 50-70 proc. sumos, priklausomai nuo pareiškėjo dydžio.

Daugiau skaitykite: PP_Kompetenciju vouceris.pdf

 

Susisiekite:

Tel. Nr. (8 5) 264 7388 arba (8 699) 111 79. 

El. paštas - info@personpremier.lt., www.personpremier.lt.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Remiama veikla: užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą bei mokymus motininėje įmonėje.

Pareiškėjas: užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas/įsigytas privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

Projektų atrankos būdas: tęstinė atranka.

Finansavimo lėšų suma: 10 – 500 tūkst. EUR (finansuojama 50-70 proc. sumos, priklausomai nuo pareiškėjo dydžio).

Plačiau apie priemonę... PP_Mokymai uzsienio investuotoju darbuotojams_2017 03 28.pdf

Susisiekite:

Tel. Nr. (8 5) 264 7388 arba (8 699) 111 79.

El. paštas - info@personpremier.lt., www.personpremier.lt.

____________________________________________________________________________________________________________________________________