Komunikacijos vadovas

Per pastaruosius metus „Person Premier“ įgyvendino dešimtis krizių simuliacijų, strategijų ir rizikų analizių. Nuo gyventojų pasipiktinimo nekokybiškomis valstybės institucijų teikiamomis paslaugomis produktais iki riaušių jaunimo koncerte. Nuo užminuoto prekybos centro iki kyšininkavimo, nuo vaikų išnaudotojų tinklo demaskavimo ar diplomato pagrobimo Maskvos Šeremetjevo oro uoste.

Todėl šiandien galime pasiūlyti intriguojančią ir rezultatyvią krizių simuliacijos sesiją, kurios metu būtų sukurta Jūsų organizacijos metodinė priemonė „Komunikacijos vadovas“. Programos metu 50 proc. laiko bus skiriama rizikų analizei ir kūrybinėms dirbtuvėms, o 50 proc. – krizių simuliacijai ir praktiniam įgūdžių ugdymui.

Kintant visuomenei ir didėjant atvirumui, visos organizacijos susiduria su dideliais komunikacijos iššūkiais. Visuomenė reikalauja viešumo, skaidrumo ir operatyvumo, tačiau dėl sisteminių išteklių trūkumo ir komunikacijos įgūdžių stokos, dažna institucija nėra pajėgi efektyviai bendrauti su skirtingomis interesų grupėmis.

Programa „Komunikacijos vadovas“ sudarys galimybę praktiškai išbandyti įvairius bendravimo su interesų grupėmis modelius, pritaikyti gerąsias praktikas, pasirinkti savo variantą ir metodiškai jį aprašyti. 

 

TIKSLAI

 • Suteikti žinių apie organizacijos reputaciją, krizių valdymą ir bendravimą su interesų grupėmis;
 • Atlikti Jūsų organizacijos rizikų analizę ir įvertinimą pagal tikimybės ir žalos kriterijus;
 • Aprašyti Jūsų organizacijos krizių valdymo ir komunikacijos procesą;
 • Tobulinti rizikų ir krizių valdymo bei komunikacijos įgūdžius;
 • Parengti dokumentą „Komunikacijos vadovas“;
 • Ugdyti drąsą, sąžiningumą, pagarbą ir pasitikėjimą savo jėgomis.

 

DALYVIAI

Programa „Komunikacijos vadovas“ skirta aukščiausio ir vidurinio lygmens organizacijų vadovams, sprendimų priėmėjams ir atstovams spaudai. 

 

NAUDA ORGANIZACIJAI

 • Mokymai nukreipti į vadovavimo ir rizikų ir krizių valdymo įgūdžių ugdymą, profesinio efektyvumo didinimą, konfliktų ir streso mažinimą organizacijoje. 
 • Parengiamas dokumentas „Komunikacijos vadovas“, apibrėžiantis pagrindinius komunikacijos su interesų grupėmis tikslu ir principus ir procesą, o taip pat pateikiantis galimą rizikų analizę. 

 

UGDOMOS KOMPETENCIJOS

 • Gebėti analizuoti organizacijos rizikas ir suprasti krizių valdymo procesą;

 • Gebėti aiškiai komunikuoti tikslus, sprendimus ir grįžtamąjį ryšį;

 • Gebėti prisiimti atsakomybę ir demonstruoti pagarbą kolegoms ir organizacijos tikslams.


Situacijų analizė, sprendimų priėmimo sesijos, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, simuliacija, video pratybos.


PROGRAMA „KOMUNIKACIJOS VADOVAS“

1.        Konsultacinė sesija: „Kaip suvaldyti krizę?“, 4 akad. val.

 • Krizės įtaka organizacijos reputacijai ir įvaizdžiui;

 • Dažniausiai pasitaikančios krizės ir jų valdymo strategijos;

 • Išorinė ir vidinė komunikacija krizės metu;

 • Bendravimas su interesų grupėmis ištikus krizei;

 • Didžiausios krizių valdymo klaidos;

 • Retorika krizinės situacijos metu;

 • Praktinė užduotis: „Krizės simuliacija“ (pagal originalų scenarijų).

2.      Kūrybinės dirbtuvės: „Rizikų valdymas“, 4 akad. val.

 • Organizacijos komunikacija: tikslai, uždaviniai, priemonės;

 • Pagrindinės auditorijos ir interesų grupės: nuo klientų, nevyriausybinių organizacijų iki politikų;

 • Komunikacijos rizikų nustatymas ir galimų scenarijų aptarimas;

 • Praktinė užduotis: „Rizikų valdymas“. Mokymų dalyviai grupėmis aptaria ir įvertina rizikas pagal žalos ir tikimybės kriterijus.  

 3.      Dokumento „Komunikacijos vadovas“ parengimas, 16 val.

 • Pradinio dokumento parengimas pagal kūrybinėse dirbtuvėse surinktą medžiagą (10 val.);

 • Dokumento derinimas su Jūsų organizacija, redagavimas, turinio ir kalbos tobulinimas (4 val.);

Dokumento pateikimas .doc formatu ir leidybinės konsultacijos (2 val.).

Kontaktai pasiteiravimui:

Monika Savilionytė UAB "Person Premier" projektų vadovė,

Tel.    +370 5 264 73 88;
Mob. +370 6 993 51 09
Faks.  +370 5 264 73 87; 
El. p. monika@personpremier.lt;

2017-09-18
< Atgal į sąrašą