Projektų valdymo gidas

Projektų valdymo iššūkiai:


•Vėluojama įgyvendinti projektus, nepasiekiami projekto tikslai;
•Nuolat besikeičiantys klientų reikalavimai ir lūkesčiai;
•Per daug pasikeitimų projekto eigoje;
•Neužtikrinami reikalingi ištekliai, nors jie ir buvo žadėti;
•Vykstantys projektai dar neužbaigti, o jau prasideda nauji;
•Nesklandi komunikacija ir nesusisteminta informacija – konfliktai tarp projektų vadovų dėl darbų, prioritetų, išteklių, nėra aiškus funkcijų ir atsakomybių pasidalinimas, motyvacijos stoka, nedokumentuojami pokyčiai ir aktuali informacija;
•Padidėjusi projekto apimtis (viršijami numatyti biudžetai);
•Apkarpomos specifikacijos, kad projektas neviršytų biudžeto ir įvyktų laiku;
•Neužtikrinama kokybė;
•Reikalingi dalykai nebūna paruošti laiku – informacija, specifikacija, medžiagos, leidimai ir pan;
•Nėra aiškiai apibrėžtos projektų valdymo sistemos – skirtingi padaliniai naudoja skirtingas metodikas, tie patys valdymo procesai suprantami skirtingai, vartojamos nevienodos sąvokos.


Kodėl projektų valdymo sistema?

Projektų valdymo sistema – efektyviam ir pelningam Jūsų organizacijos projektų valdymui.

 

Kokia ji?

•Struktūruota – aiškūs procesai, ryšiai, dokumentų formos, šablonai, išlaikyta projektų valdymo logika;
•Aiški – visi įmonės padaliniai vienodai supranta procesus, naudoja tuos pačius dokumentus, šablonus, procesų pavadinimus;
•Funkcionali – įtraukti tik fundamentalūs procesai, atsisakoma perteklinių procesų ir valdymo etapų;
•Įtraukianti ir motyvuojanti darbuotojus – darbuotojai, dalyvavę kuriant sistemą labiau motyvuoti, siūlo tinkamus sprendimus, sėkmingiau įsitraukia į projektines veiklas, dirba efektyviau.
•Paremta geriausiomis tarptautinėmis metodologijomis (PMBOK® Guide Fifth and Sixth Edition), Agile (Scrum, Kanban, Scrumban), klasikinis projektų valdymas (Waterfall)) - iš kiekvienos jų parenkant didžiausią naudą atnešančius procesus Jūsų organizacijai;
•Pritaikyta Jūsų įgyvendinamiems projektams valdyti – kuriant sistemą atsižvelgiamą į Jūsų organizacijos projektų charakteristikas.


Kuo esame naudingi?


Projektų valdymo mokymai:

Tikslas: suteikti, pagilinti ir susisteminti projektų valdymo žinias ir ugdyti kompetencijas bei suformuoti įgūdžius, reikalingus efektyviam projektų valdymui.

 

Mokymų gairės:

Dalyviai – projektų vadovai, projektinių komandų nariai.

Trukmė – max 24 ak. val. (3 dienos).

Mokymų programos specifiškumas – preliminari mokymų programa tikslinama ir rengiama galutinė atsižvelgiant į organizacijos veiklos, tikslinės mokymų grupės atliekamų veiklų specifiką, turimą realią patirtį. Parenkami fundamentalūs moduliai, atsisakant perteklinių procesų analizės. Susisteminama informacija ir įžvalgos darbinėms sesijoms.

 

 

Projektų valdymo darbinės sesijos:

Tikslas: pagal realias situacijas organizacijoje parengti projektų valdymo gaires atskiriems procesams, jas realiomis sąlygomis testuoti, atlikti reikalingas korekcijas.

 

Simuliacijų, darbinių sesijų gairės:

Tikslinė grupė – projektų vadovai, projektinių komandų nariai.

Trukmė – ne trumpiau nei 8 ak. val. (priklauso nuo projektų valdymo procesų sudėtingumo, specifiškumo ir siekiamo tikslo). Galima organizuoti kelias darbines sesijas po 4 ak. val.

Specifiškumas: sesijų dalyviai analizuoja realias projektų valdymo situacijas, pasirenka tinkamiausias metodikas, kuria gaires, kurias išbando valdydami savo organizacijos projektus. Pagal bandymo rezultatus koreguoja gaires. 

 

 

Projektų valdymo gidas:

Tikslas: parengti projektų valdymo gidą, apibrėžiantį fundamentalius projektų valdymo procesus organizacijoje.

 

Gido gairės:

Dalyviai – projektų vadovai, projektinių komandų nariai.

Trukmė – nuo 16 ak. val.

Specifiškumas – projektų valdymo gidas rengiamas remiantis simuliacinių ir darbinių sesijų metu parengtomis projektų valdymo procesų gairėmis.

 

 

Mielai atsiųsime detalią mokymų programą ir atsakysime į visus Jūsų klausimus

Kontaktai pasiteiravimui:

Monika Savilionytė UAB "Person Premier" projektų vadovė,

Tel.    +370 5 264 73 88;
Mob. +370 6 993 51 09
Faks.  +370 5 264 73 87; 
El. p. monika@personpremier.lt;

2017-09-25
< Atgal į sąrašą