Paslaugos

Mentorystė

Organizacinė mentorystė - kas tai?


Tai efektyviausias būdas užtikrinti stabilią, pelningą ir produktyvią įmonės veiklą Jūsų darbuotojų dėka. Visame pasaulyje itin sparčiai populiarėjančios mentorystės programos diegiamos tokiose pažangiose kompanijose kaip Barclays, Coca Cola, The New York Times Corporation ir kt., taikant naujausius vadybos modelius bei randant tikrąjį savo komandos ir organizacijos potencialą, nuolatos keliant darbuotojų ekspertiškumo lygį ir formuojant specialistų nuostatas. Tai bene ekonomiškiausias būdas kurti inovatyvią, į tikslų pasiekimą orientuotą organizaciją, ugdyti talentingus darbuotojus, juos motyvuoti bei išlaikyti. Tai metodas, orientuotas į profesionalų ir asmeninį darbuotojų tobulėjimą, yra skirtas tiems, kurie jau turi kompetencijų tam tikrose srityse, tačiau stokoja patirties ir žinių kitose.  

 

Organizacinė mentorystė – organizacijos viduje tarp jos darbuotojų vykstantis neatlygintinas ilgalaikis bendradarbiavimas, paremtas iš anksto numatytu planu, tenkinančiu konkrečius asmenybės augimo poreikius bei padedančiu pilnai atskleisti turimą darbuotojų potencialą. Toks abipusis bendradarbiavimas turi naudos visiems – organizacijai, mentoriui, ugdomajam (protežė).    

 

Organizacinės mentorystės pagrindu yra sukuriamas stiprus ryšys tarp dviejų darbuotojų, kurio metu didesnę patirtį konkrečioje srityje turintis darbuotojas (mentorius) suteikia įgūdžių ir žinių savo kolegai (protežė). Tai skatina mažiau konkrečioje srityje patyrusio darbuotojo profesinį ir asmeninį augimą.      

 

Mes tikime, kad kiekvienai organizacijai – smulkiai, vidutinei ir didelei verslo įmonei, valstybinei, ne pelno siekiančiai, akademinei - organizacinė mentorystė kuria išmatuojamą vertę. Remiantis atliktais organizacijų, įgyvendinusių mentorystės programas, tyrimais, per porą organizacinės mentorystės programos įgyvendinimo metų skirtingų organizacijų programų dalyviai - mentoriai ir protežė - pasiekė 20 proc. geresnių rezultatų ir 23 proc. dažniau buvo paaukštinti nei tie darbuotojai, kuriems neteko dalyvauti organizacinės mentorystės programose (Forbes, 2011, How becoming a Mentor can boost your Career). Loyola Marymount universiteto Los Andžele (Kalifornija) vadybos profesorė Ellen A. Ensher teigia: „Darbuotojai, kurie dalyvavo mentorystės programose, pasiekia geresnių rezultatų nei tie, kurie dirbo be mentorių. Tai pagrįsta moksliniais tyrimais. Jie uždirba žymiai daugiau ir turi didesnių karjeros galimybių, todėl jaučia didesnį pasitenkinimą darbu".    

 

Nauda organizacijai Mentorystės programa didina organizacijos pelną. Mentorystė sumažina darbuotojų paieškos, atrankos ir kaitos kaštus. Mentorystė taupo vadovų laiką, padeda išlaikyti darbuotojus ir parodyti, kad jie yra vertinami, sukurti jiems patrauklią darbo aplinką, skatinant asmeninį augimą, formuojant organizacijos kultūrą ir taip išlaikant darbuotojų lojalumą organizacijai. Mentorystės dėka atsisakoma konsultantų iš išorės, organizacijos plėtra bei darbuotojų profesinių kompetencijų ugdymas vykdomas vidiniais įmonės resursais ir taip taupomos įmonės lėšos. Mentorystės programa leidžia darbuotojams suvokti strateginius organizacijos tikslus bei jų siekti. Mentorystė didina darbuotojų produktyvumą. Skatina bendradarbiavimą tarp padalinių, skyrių, departamentų. Mentorystė užtikrina organizacijos plėtrą ir kultūros pokyčius, vieningą organizacijos vertybių, vizijos, misijos sampratą. Mentorystė skatina inovacijas organizacijoje – labiau patyrę, aukštesnių kompetencijų turintys darbuotojai (mentoriai) perduoda savo žinias, patirtį bei išmintį mažiau patyrusiems organizacijos darbuotojams (protežė), padėdami jiems ugdyti reikiamas kompetencijas ir skatindami nestereotipinį mąstymą. Padeda darbuotojams planuoti karjeros kelią, ugdo jų gebėjimą valdyti vykstančius pokyčius, formuoja atsakingą požiūrį į rezultatų siekimą. Mentorystė ugdo profesinį tapatumą. Mentorystė padeda parengti jaunus vadovus rytdienos iššūkiams. Organizacija tampa geidžiamu darbdaviu rinkoje. Mentorystė užtikrina skirtingų kartų darbuotojų sklandų bendravimą ir bendradarbiavimą.    

 

Pasirengimas organizacinės mentorystės programos įgyvendinimui:

 • Poreikio įvertinimas – mentorystės programos atitikimas strateginiams organizacijos tikslams.
 • Mentorystės programos gairės.
 • Valdybos, aukščiausių vadovų parama.
 • Mentorystės programos vadovo paskyrimas.
 • Mentorystės programos darbo grupės sukūrimas.  

 

Mentorystės programos įgyvendinimo žingsniai:

 • Organizacinės mentorystės komunikacijos strategijos parengimas.
 • Pilotinės organizacinės mentorystės programos sukūrimas (programos tikslų iškėlimas, tinkamiausio Jūsų organizacijai mentorystės modelio pasirinkimas, kriterijų nustatymas, potencialių kandidatų interviu, dalyvių grupavimas ir kiti kritiniai programos aspektai).
 • Pilotinės mentorystės programos korekciniai veiksmai.
 • Procedūrų ir gairių parengimas.
 • Įsipareigojimai dalyvauti programoje (susitarimai, atsakomybės).
 • Asmeninės mentorystės veiksmų plano parengimas.
 • Organizacinės mentorystės programos rezultatų analizė ir įvertinimas (nuolatinis procesas).
 • Mentorystės programos užbaigimas.