Paslaugos

Tyrimai

Mokymų poreikio tyrimas

Esame sukūrę ir taikome metodikas, padedančias įvertinti įvairias darbuotojų kompetencijų sritis nuo vadovavimo, personalo valdymo iki marketingo, finansų, teisės ir kt. Pasirinkdami šį tyrimą taupysite laiką ir gausite kokybišką rezultatą, kuris padės siekti strateginių įmonės tikslų. Mokymų poreikio tyrimas Jums padės: numatyti efektyviausią kompetencijų tobulinimo planą; adaptuoti mokymų planą jūsų organizacijos poreikiams; nustatyti mokymų apimtį ir identifikuoti mokymų grupių sudėtį; tiksliau paskaičiuoti kompetencijų ugdymo kaštus; pateikti svarų pagrindimą vadovams, įmonių savininkams dėl mokymų temų pasirinkimo ir efektyvumo.

Darbuotojų vertinimas

Bendradarbiaudami su partneriais siūlome Jūsų darbuotojus įvertinti patikimiausiomis testavimo sistemomis Atlikus darbuotojų vertinimą ir tinkamai reaguojant į jo rezultatus užtikrinamas esamų ar būsimų darbuotojų tinkamumas ir gebėjimas atlikti jiems paskirtas užduotis, konsultacinių ir ugdymo projektų pagrindimas.

 

Person Premier partnerė People Link - personalo paieškos ir vertinimo įmonė, naudojanti Baltijos šalims adaptuotus Tripod psichologinius testus. Testai skirti darbuotojų psichologiniam, protinių gebėjimų ir profesiniam įvertinimui.

 

Person Premier partneris Profiles international.

 

Tinkami žmonės tinkamose pareigose – Profiles international. Specializuotos vadovų ir darbuotojų vertinimo metodikos.

Organizacijos mikroklimato tyrimas

Šio tyrimo tikslas įvertinti, kuriuose įmonės ar įstaigos padaliniuose vyraujantis mikroklimatas tenkina darbuotojų lūkesčius, o kuriuose – rekomenduotini pokyčiai. Pagal tarptautinę metodiką įvertinamos 25 veiksnių grupės (humoras, konfliktai, požiūris į pokyčius, tradicijos ir kt.) ir nustatomas darbuotojų požiūris į organizaciją bei jos veiklos metu kylančius sunkumus. Žinant darbuotojų požiūrį, taikant rekomendacijas ir įgyvendinat pokyčių programą, galima sukurti produktyvumą skatinančią ir darbuotojus motyvuojančią aplinką.

Vadovų vertinimas (360 laipsnių)

Pats ir patogiausias tyrimas, skirtas įvertinti vadovų bendravimo, lyderystės, užduočių atlikimo ir kitas kompetencijas, kurios būtinos sėkmingam vadovavimui. Šio tyrimo metu atliekama grįžtamojo ryšio iš žmonių, su kuriais dirbame – pavaldinių, kolegų, vadovų ar net klientų, analizė. Toks skirtingų nuomonių lyginimas leidžia numatyti kompetencijų ugdymo ir asmeninio tobulėjimo planą.

Slapto kliento tyrimas

Šis tyrimas padeda įvertinti klientų aptarnavimo ir darbuotojų bendravimo su jais kokybę jiems to nežinant. Tyrimas atliekamas vykdant simuliacinius pirkimus, susitikimų ar derybų metu, telefonu ar elektroniniu paštu. Apibendrinti tyrimo rezultatai padeda greitai ir patikimai įvertinti, kiek laiko klientai sugaišta laukdami jiems reikalingos informacijos, kaip su jais bendraujama, kaip kreipiamasi, atsakoma į jų užklausas ir pan. Atsižvelgus į tyrimo išvadas, galima pradėti įgyvendinti pokyčių planą ir įvesti naujas priemones, kurios pagerins klientų aptarnavimą.

Benchmark lyginamoji analizė

Geras pavyzdys užkrečia, tiesa? Sužinojus, kaip sekasi kitiems rinkos žaidėjams, galima objektyviai įvertinti ir savo veiklos procesus bei rodiklius. Atliekant šį tyrimą, įmonės veiklos rodikliai yra lyginami su rinkos lyderių veiklos rodikliais. Tyrimas leidžia nustatyti, kokie įmonės procesai reikalauja pokyčių, kurie užtikrins tolimesnį augimą, padeda apibrėžti svarbiausias įmonės konkurencingumo didinimo kryptis ir iniciatyvas.

Komunikacijos auditas

Atliekant komunikacijos auditą tiriamas organizacijoje vykstančių komunikacijos procesų efektyvumas. Analizuojama, kaip vyksta informacijos sklaidos procesas organizacijoje, aiškinamasi ar perduodama informacija yra pakankamai išsami, aiški, ar esamas bendravimas ir keitimasis informacija atitinka darbuotojų lūkesčius. Tyrimo išvados ir pateikiami pasiūlymai leidžia padidinti komunikacijos efektyvumą, kuris būtinas įmonės tikslų įgyvendinimui.

Projektų valdymo, pardavimų ar klientų aptarnavimo procesų optimizavimo tyrimai

Atliekant Jūsų kertinio proceso auditą tiriamas organizacijoje vykstančių proceso etapų efektyvumas. Naudojant trijų žingsnių sistemą analizuojama, kaip vyksta kertinis procesas organizacijoje, aiškinamasi ar yra galimų rizikų, „juodųjų skylių" procese, funkcijų ar atsakomybių dubliavimosi. Ar visi darbuotojai vienodai suvokia ir taiko proceso esminius etapus. Tyrimo išvados ir pateikiami pasiūlymai leidžia padidinti proceso efektyvumą, susisteminti proceso etapus, numatyti kritines proceso vietas bei užkertą kelią galimoms rizikoms bei trikdžiams.